Gülsu Gülbahçe

Zengin mineralleriyle ünlü, Şifa kaynağı Gülbahçe suyunuzu sizlere getirdik.

image image
image

Tesisimiz Hakkında

Gülsu Gülbahçe

Tesisimiz İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesinde kurulu ve faaliyette bulunmaktadır. Mülkiyet ve müştemilatı tamamen bize ait olan tesisimizde yararlandığımız su kaynağı da mülkiyet sınırlarımız içindedir. DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün Teklifi, Bakanlığın Onayı ve nihayetinde Resmi Gazetede söz konusu kaynağın adımıza içme ve kullanma amaçlı olarak tahsisi edildiği yayımlanmıştır.

Bu kullanım iznine istinaden söz konusu su kaynağı yürürlükteki mevzuat hükümleri gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da tesisimizde ambalajlı su üretiminde yararlanılmak üzere yapılan sözleşme ile kullanmamıza tahsis edilmiştir.

Üretim Hattımız

Şifa Kaynağınız Gülsu

Projelendirme ve izin süreçlerini müteakiben tesis inşası tamamlanarak “Açılma İzi” başvurusu yapılmıştır. Oluşturulan “Son İnceleme Kurulu” nun tesis mahallinde yaptığı incelemeler ve ambalajlı sudan alınan numune sonuçları uygun görülerek, İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce adımıza 10.07.2017 tarih ve İS.35.03 Nolu “Üretim İzin Belgesi” düzenlenerek faaliyetimize izin verilmiştir.

Tesisimizde ambalajlı su üretim ve satışının yanı sıra ”Kaynak Suyu Nakil İzin Belgeli” tankerlerle ihtiyaç sahiplerinin hijyenik depo veya tanklarına kirlenmeye meydan vermeden açık su nakli de yapılmaktadır.

image

İŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

Suyumuz, doğal haliyle İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek:1'deki parametrelere uygun olarak belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen referans labaratuarlarda rapor edilmiştir.


Ultrafiltrasyon işleminden sonra Ozonlama işlemine tabi tutularak damacanalara doldurulmaktadır.

Bu işlemlere müteakip, "Gülsu İçme Suyu" etiketiyle 19 litrelik PC damacanlarla tüketicilere ulaştırılmaktadır.

image

Çevreci

Dolum işleminde herhangi bir sıvı, katı ya da az atık oluşmamaktadır. Su ambalajında kullanılan polikarbon damacanlar, miladı doluğunda geri dönüşüme gönderilmektedir.

image

Sağlıklı

Doğal haliyle, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili mevzuatına uygunluk teşkil eden ve sertifikalanan suyumuz, kalitesi bozulmadan damacanlara doldurulmakta ve tüketiciye ulaştırılmaktadır.

image

Belgeli

Gülsu Dolum Tesisi, bir şahıs işletmesi olup İzmir Valiliği'nin Nurettin Çalı adına düzenlenen 10 Temmuz 2017 tarihli ve İS.35.03 No'lu Üretim İzin Belgesi ile faaliyet göstermektedir.

image

Nakil ve Satış

Fabrikamızın damacanaya doldurduğu ihtiyaç fazlası suya, talep edenlerin tank ve depolarına İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün verdiği(nakil izin belgeli) tankerlerimizle içme suyu nakli ve satışı yapmaktayız.

image

Deiyonize Su

İhtiyaç sahibi kişi ve kurunlara DEİYONİZE su üretimimiz de vardır.

image

İletkenlik

Gıda ve kimya sanayinin ihtiyacı doğrultusunda istenen İLETKENLİKTE su üretimimiz bulunmaktadır.

image

© Copyright 2020, All right reserved Gulsugulbahce.com

Web Tasarım